Det er ikke endelig besluttet hvor tiltaket skal bygges, derfor går varselet ut til et større område enn det som blir det endelige tiltaksområdet. 

I henhold til forskrift om konsekvensutredning av 01.04.05 varsles det samtidig om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram og alle offentlige dokumenter i prosjektet, se vedlegg.

Forslag til planprogram ligger også tilgjengelig på Servicetorget i
Sandnes kommune, Jærveien 33.

Det blir holdt åpent møte for å informere om arbeidet som skal gjøres med å lage kommunedelplanen, og om innholdet i forslaget til planprogram. Møtet holdes i Sandnes rådhus, bystyresalen,torsdag 13. mars kl 1800-2000.

Merknader og spørsmål til innholdet i planprogrammet eller til oppstart av kommunedelplanarbeidet kan sendes skriftlig til:
Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikangerinnen 1. april 2008.

I høringsperioden kan spørsmål om arbeidet rettes til:
Statens vegvesen, Ellen Johnsen Haaberg, tlf. 51911382/90213108,
e-post: ellen.johnsen-haaberg@vegvesen.no