Hensikten med verkstedet var  samle inn mest mulig innspill fra de ulike aktørene i samarbeidsgruppa, slik at grunnlaget for å gjøre en beslutning blir best mulig.

Etter samlingen har vi fått laget en rapport hvor innspillene er samlet og systematisert.  Rapporten kan du laste ned under her