Reguleringsplanen legger til rette for at det kan bygges omlag 148 km med veg. I første omgang har Stortinget gjennom Nasjonal transportplan (NTP) vedtatt at 83 km av denne strekningen skal bygges, og at dette skal skje som et samarbeid mellom det offentlige og det private, et såkalt OPS-prosjekt.


I denne animasjonsfilmen redegjøres det for hvordan OPS-delen kan løses.

Norsk versjon

English version

Fremdrift

I perioden frem til høsten 2019 skal prosjektet utarbeide konkurransegrunnlag som planlegges sendt ut sent høsten 2019. Etter dette skal prosjektet først prekvalifisere tilbydere og så forhandle med tre utvalgte leverandører. I slutten av 2020 forventer prosjektet å ha funnet beste leverandøren som det inngås kontrakt med.


I løpet av 2021 starter bygging av OPS-strekningen, og den kan da stå ferdig i 2025/2026.