Under planlegging

Byggefase

 • Fv. 890 Føresvikvegen (utbetring, fortau, gang- og sykkelveg)
 • Fv. 511 Bygnes–Søylebotn (gang- og sykkelveg)
 • E134 gang- og sykkelveg Ølensvåg–Ølen
 • Fv. 511 Åsebøen–Stangeland (gang- og sykkelveg med fortau)

Ferdigbygde prosjekt

 • Bomstasjonar   
 • E134 kryss Ørpetveit/Skåredalen    
 • Fv. 840 Torvastad (gang- og sykkelveg)
 • Fv. 47 Brekke-Vea (gang- og sykkelveg)
 • Fv. 47 Kringlehaugveien–Austrheimsvegen
 • Fv. 832 Skrevegen (utbetring)
 • E134 Grindekrysset (utbetring)
 • E134 fortau og gang- og sykkelveg Skjold
 • Fv. 47 Karmsundgata v/Tambarskj.gt.(undergang)
 • Rv. 47 Bøkrysset
 • Fv. 776 Troppene–Sandvik (Hervikvegen, ny veg)
 • Fv. 47 buss-sluse Karmsundgata–Flotmyr
 • Fv. 511 Legene-Åsebøen  (gang- og sykkelveg)
 • Fv. 923 Salhusvegen (fortau)
 • Fv. 762 Ølensvåg–Roa (gang- og sykkelveg)
 • Fv. 922 fylling Risøyforbindelsen
 • Kollektivtiltak på Haugalandet (busslommar)
 • Fv. 47 Raglamyr–Norheim   
 • Fv. 515 Garhaug–Søvik (gang- og sykkelveg) 
 • E134 Førresbotn (utbetring av kryss) 
 • E134 utbetring kryss Førrestjørn
 • Fv. 47 Bygneskrysset  
 • E134 Skjoldavik–Solheim  
 • Fv. 47 T-forbindelsen–E134 (utviding til fire felt på Raglamyr)
 • Fv. 47 Kvala-Fagerheim
 • Fv. 851 Sundvegen (gang- og sykkelveg
 • Fv. 6 Buamyr–Grimstvedt