Formålet med prosjektet er å etablere en ny havnegate som kobler seg til regulert plan for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet.

Det skal legges til rette for at ny havnegate vil være foretrukket gate for privatbiler og nyttetrafikk fra vest inn i Kvadraturen. Planen ønsker å prioritere Vestre Strandgate for kollektivtrafikk og gående. Detaljreguleringsplanen omfatter i hovedsak ny havnegate og Vestre Strandgate.

Ny havnegate skal knytte sammen E18/E39 og KvadraturenNy havnegate skal knytte sammen E18/E39 og Kvadraturen