Registreringen skal brukes for å få mer kunnskap om de myke trafikantene i byen, hvilke veger de velger når de sykler, hvor de går, oppholder seg osv.

Innholdsrik dag
Ungdommene som skal gjøre registreringen senere i sommer, fikk en innholdsrik dag i Hønefoss. Dagen startet med en orientering om konseptvalgutredninger (KVU), hvordan dette arbeidet gjøres og hva vi trenger av bakgrunnsinformasjon/kunnskap for å gjennomføre en KVU. Deretter fikk de vite mer om Ringerike og Hønefoss. Før lunsj rakk de også å starte på gjennomgangen av opplegget i forbindelse med kartleggingen. Etter lunsj ble det også tid til en liten tur på torvet for en «prøvetelling», før kartleggingen starter i neste uke.

Samarbeidsprosjekt
Kartleggingen av de myke trafikantene er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Statens vegvesen. Bakgrunnen for prosjektet er at Ringerike kommune ønsker å hente inn mer kunnskap om sykkelbruken i byen, mens Statens vegvesen trenger kartleggingen som en del av grunnlagsarbeidet for KVU for transportsystemet i Hønefossområdet.

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er det et mål om at flere skal gå mer. Med utgangspunkt i dette har Statens vegvesen utarbeidet en Gå-strategi.

-        Vi har imidlertid hatt lite fokus på gående tidligere, så her trenger vi mer kunnskap, sier prosjektleder Inger Kammerud i Statens vegvesen.