Kongevegen over Filefjell har blitt utbetra i perioden 2013-2016. Murar har blitt reparert, mellom anna i Galdane og Vindhella, nye stikkrennar er bygd, og mykje vegetasjon er rydda, både nedi skogen og over høgfjellet.

Den renoverte Kongevegen vart opna av Vegdirektøren hausten 2016.

Heilt frå dei tidlegaste tider har ferdsla mellom Austlandet og Vestlandet gått over Filefjell. Eit viktig årstal i den lange veghistoria er 1793. Då stod Kongevegen over Filefjell ferdig, den første køyrevegen mellom aust og vest.

Vegen er eit kulturminne med stor nasjonal verdi, og delar av den er med i Statens vegvesen sin Nasjonale verneplan.