Reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret i Sør-Varanger kommune 14.02.18. Vedtatte plandokumenter: