Det vert ny parkeringsplass på oppsida av vegen, med gangveg til trygg fotoplass og forbi sjølve fossen.