Utredningen skal gi mer kunnskap om investeringsbehov, utfordringer, mål, strategier og tiltak som gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven.