Folk slapp fantasien løs og idéene myldret. I etterkant er det er det fantastisk å se hvor mye energi og hjernekapasitet som er brukt. Det ble to interessante dager med mange gode innspill. Folk slapp fantasien løs og idéene myldret. Godt bymiljø, sykkel- og kollektivtransport ble på mange måter hovedtemaene på KVU-verkstedet som også ble den gode arenaen for kommunikativ samhandling slik vi ønsket oss.

Det er imponerende at rundt 50 personer fra det politiske miljø, næringsliv, handelsnæringen, transportører, bydelsutvalg, og representanter for en rekke frivillige organisasjoner tar seg fri fra sine daglige gjøremål og oppgaver og jobber godt og målrettet med utfordringene de ble stilt ovenfor. Mange gode, spennende og utradisjonelle idéer ble kastet fram.  At sykkel- og kollektivtrafikken, miljøforurensing og mange lange tunneler ble sentrale emner var ikke uventet. Gjennom KVU-verkstedet har vi fått sterke signal om å jobbe videre med kollektivløsningene. 

Det ble laget en rapport fra KVU-verkstedet.