Skal framtidas transportsystem i Haugesund baserast på bilbruk? Korleis legg vi til rette for kollektiv-løysingar? Utbyggingspresset i området er stort, og det er difor viktig å sikre gode løysingar for framtidig korridor.

KVU-rapporten er utarbeidd av Statens vegvesen i 2015 på oppdrag frå Samferdsledepartementet.