E134 fra Aksdal til Haugesund er underdimensjonert til å handtere dagens trafikkmengder. Utbyggingspresset i området er stort, og det er difor viktig å sikre gode løysingar for framtidig korridor.

Ein viktig del av KVU-arbeidet har vore å sjå løysingar for heile byområdet Haugesund. Skal framtidas transportsystem i Haugesund baserast på bilbruk? Korleis legg vi til rette for kollektiv-løysingar?