Mellom 2010 og 2029 investerer vi ca 25 milliarder kroner i bedre veger, billigere og raskere buss, og flere gangveger og sykkelveger. Vi reduserer støy, bedrer trafikksikkeheten og bidrar til triveligere bymiljø.

Statens vegvesen bygger ny bru på Sluppen, Nydalsbrua: https://miljopakken.no/prosjekter/sluppen-bru.

Full oversikt byggeprosjekter og alt annet som skjer i Miljøpakken finner du på miljopakken.no.

 

Miljøpakken i TrondheimMiljøpakken i Trondheim