Mellom 2010 og 2025 investeres ca. 15 milliarder kroner i bedre veger, billigere og raskere buss, flere gangveger og sykkelveger, mindre støy, bedre trafikksikkerhet og trivelige miljøgater.

Statens vegvesen er byggherre for prosjekter på riksveg og fylkesveg.

E6 Trondheim–Melhus er det største enkeltprosjektet, og har egen prosjektnettside på vegvesen.no/e6trondheim.

Elgseter gate skal bygges om og bli trase for Metrobuss. Dette er ett av fire store gateprosjekt i Trondheim. Les mer her.

Full oversikt byggeprosjekter og alt annet som skjer i Miljøpakken finner du på miljopakken.no.

 

Miljøpakken i TrondheimMiljøpakken i Trondheim