I løpet av utredningsprosessen ble det arrangert et åpent møte 9. april i år, der foreløpige konklusjoner fra Rambøll ble presentert. Viktige kollektivaktører i regionen var invitert til å komme med sine perspektiver på langsiktige løsninger. Veolia Transports innspill finner du nedenfor.

Rambølls rapport og innspill fra Veolia Transport vil bli lagt fram til politisk behandling i august/september.