Når det gjelder videre behandling av KVUen, vil Samferdselsdepartementet sende en anbefaling til regjeringsbehandling, sammen med høringsuttalelser og en ekstern kvalitetssikringsrapport (KS1). Regjeringen vil deretter avgjøre om det skal planlegges videre etter plan- og bygningsloven  og hvilket konsept som skal legges til grunn.

Se Samferdselsdepartemetet.no/rapporter og planer for saksgangen for KVUen.