Regjeringen har godkjent konseptvalgutredningen for hovedvegnettet i Moss og Rygge. 

Godkjenningen kan leses i sin helhet her.