Utredningen lages i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor, fylkesmannen, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

Konseptvalgutredningen (KVU) er en overordnet utredning som skal vurdere transportsystemet i og rundt Bodø i et 40-årsperspektiv. Aktuelle tema vil være hvordan transporten skal foregå i det nye byområdet, om det er mulig og ønskelig å flytte havna og hvordan tilknytningen til jernbane skal være.

Utredningen skal tilfredsstille de samme miljøambisjonene og faglige ambisjonene som gjelder for de statlige storbyutredningene for nullvekst.

Samarbeidet mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Nordland omfatter også: :

  • Rullering av Bypakke Bodø; inkludert trefelttsvegen og Thallkrysset – Snippen – Sjøgata 
  • Byutvidelse og transportsystem 
  • Strekningsvise prosjekter 
  • ITS bypilot Bodø