Sammendrag Byanalyse Bodø desember 2019 Statens vegvesen 

Byanalyse Bodø desember 2019 Statens vegvesen

Mandat fra Samferdselsdepartementet for KVU Ny by Bodø - transportsystemer 12. november 2019

Utfordringsnotat fra Statens vegvesen KVU NY by Bodø - transportsystemer juni 2019

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) 14. mars 2019

Samarbeidsavtale om byutredning i Bodø 6. februar 2018 (PDF, 3 MB)

Mandat for byutredning 6. februar 2018 (PDF)