Krav om rømningsveger
I Oslofjordtunnelen er det kun én rømningsveg ut i dagen på Hurumsiden. Ved hendelser må tunnelen stenges for trafikk i begge retninger av trafikksikkerhetsmessige grunner. Dette gjør at det er hyppige ikke-planlagte stengninger som gir uforutsigbarhet for trafikantene. I den nye tunnelforskriften fra 2007 kreves det at tunneler som er lengre enn 500 meter skal ha rømningsveger ut i dagen for hver 250 meter. Det skal bygges tverrforbindelser mellom løpene, slik at det ene løpet kan brukes som rømningsveg ut i dagen ved hendelser i det andre løpet. Dette kravet omfatter også Frogntunnelen som er 1,6 km lang.