"Broen 3 konferansen" gikk av stablen i Hurum rådhus 15. november 2013.

Statens vegvesen bidro med to foredrag. Anne-Grethe Nordahl, som er prosjektleder for utredningen av nytt løp i Oslofjordforbindelsen, forklarte om status for utredning av ny parallell tunnel og hvorfor dette arbeidet haster.

Anders Jordbakke, prosjektleder for «KVU for kryssing av Oslofjorden», holdt innlegg om hvordan de ulike bro-, tunnel- og jernbanealternativene for krysning av Oslofjorden henger sammen.

Du finner innleggene deres i vedleggene under bildet.