«Gi meg et fast punkt, og jeg skal bevege jorden,» sa Arkimedes. Statens vegvesen har ikke fullt så høye ambisjoner, men like fullt kreves det faste punkter når det skal planlegges ny 4-felt mellom Vassum og Verpen.

Derfor monteres det i disse dager opp klart merkede punkter i form av stålstolper, eller «fastmerker» som det kalles på fagspråk. Når man har faste punkt med kjent posisjon, kan man beregne nøyaktig hvor vegen skal gå.

- Fastmerkesøyler som er satt opp langs vegen er i første omgang ment å benyttes i oppmålinger under prosjektering, men de vil også bli benyttet under bygging. Det er kikkerten som landmålerne benytter ved innmålinger som skal stå på disse søylene. Det er også blitt merket flere punkter på bakken med merkespray. Disse er ment å være hjelpepunkter i innmålingene som skal utføres, forklarer Vibeke Malvik hos Statens vegvesen.