- Vi er i rute for å ha rømningsvegene ut i dagen, klare innen fristen i 2019 i henhold til EU’s tunneldirektiv, sier Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i Statens vegvesen. Prosjektet som helhet vil kunne ferdigstilles i 2020/2021, men eksisterende løp i Oslofjordtunnelen må stenges for å rehabilitere blant annet teknisk anlegg. Derfor vil det gå tovegstrafikk i det nye løpet i Oslofjordtunnelen i ca. 1 år.

Vassumtunnelen og Frogntunnelen skal også rehabiliteres når nye løp står ferdig i disse to tunnelene, men for disse har vi omkjøringstrase for den retningen som blir stengt.

Byggetrinn 2 består av:

  • å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer
  • å bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer
  • å utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp
  • å utvide fra to til firefelts veg mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 på Vassum, 6 kilometer. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den 200 meter lange Bråtan bro, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna