Grunnen til stengningene er tunnelvask og forberedelse til boring av kjerneprøver i forbindelse med planlegging av ny tunnel.

Planleggingen av Oslofjordforbindelse byggetrinn 2 er i full gang. Det er nødvendig å bore sju kjerneborehull for å kartlegge grunnforholdene. For å spare tid og redusere antallet stengninger vil det bli foretatt vask av tunnelen samtidig som boreriggen monteres.

- Boreriggen monteres i pumperommet under tunnelen. Selve borearbeidet vil derfor skape små problemer for trafikken på dagtid. Folk må likevel regne med at det kan bli kortere stengninger på 5-10 minutter også på dagtid i retning Frogn. Og tunnelen må dessverre holdes stengt for all trafikk om natten fra klokken 22.00 til 05.30 i perioden mandag 17. til fredag 21. juni, sier Lars Sætrang Amundsen i Statens vegvesen.

Oppdatert trafikkinformasjon om Oslofjordforbindelsen finner du på denne lenken eller på telefon 175.