-      På Måna har det vært behov for en innfartsparkering for å redusere gateparkeringen i Heer-området og bruken av parkeringsplassene ved Frogn videregående skole. Nå har reisende som skal med buss til/fra Oslo eller i retning Drøbak et egnet sted å sette fra seg bilen, sier Vibeke Malvik, byggeleder i Statens vegvesen.

Innfartsparkeringen ved Frogn videregående skole har 61 plasser, hvorav syv for EL-bil med lademulighet, fem for bevegelseshemmede. Området har tidligere kun hatt busslomme i retning Oslo på fylkesveg 152, men nå er det bygget en busslomme i retning Drøbak. Ruters busser, 500E (Ekspressbuss Drøbak-Oslo) og 575 til Nesodden vil stoppe på holdeplassene.

Oppmerking og grøntarbeid til våren
Plassen er klar til bruk, men det gjenstår noen arbeider, som sykkelparkering, oppmerking av p-plasser, slitelag, utlegging av matjord, planering og beplantning. Disse arbeidene skal være ferdig innen utgangen av mai 2017. Arbeidene er utført via rammekontrakt for mindre entrepriser med Mesta som entreprenør.