Grunnen til at Oslofjordtunnelen stenges om natten i denne perioden er at tunnelløpet skal skannes og måles opp helt nøyaktig. Dataene skal brukes i planleggingen av en mulig ny parallell tunnel.

Det er firmaet Scan Survey som utfører de tekniske målingene på oppdrag fra Statens vegvesen. På grunn av sikkerheten til de ansatte og bruken av avansert måleutstyr må tunnelen dessverre stenges for trafikk disse tre nettene. Statens vegvesen beklager de ulemper dette medfører for bilister og næringsliv.

Stengningen inngår i arbeidet med å forbedre sikkerheten og redusere antallet uforutsette stengninger av Oslofjordforbindelsen.

Oppdatert trafikkinformasjon om Oslofjordforbindelsen finner du på denne lenken eller på telefon 175.

 

Ved ytterligere spørsmål fra mediene kan delprosjektleder Vibeke Malvik hos Statens vegvesen kontaktes på telefon 90853576.