I Hurum kommune ble programmet godkjent slik det forelå fra Statens vegvesen. Det ble det også i Frogn kommune, men med noen presiseringer. Disse vil bli innarbeidet i planprogrammet.

- Vi er allerede i full gang med å gjennomføre mange av de utredningene som er fastsatt i planprogrammet, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

 

Under er det lenket til kommunenes forslag og vedtak:

Hurum kommune planforslag

Hurum vedtak 21.05

Frogn kommune saksframlegg

Frogn kommune vedtak

Statens vegvesen sine brev til kommunene og planer