Gang- og sykkelvegen er planlagt med en bredde på 3,5 meter og med en rabatt på 3 meter mot kjørebanen. Gang- og sykkelvegen skal kobles til eksisterende gang- og sykkelveg mot Drøbak, og blir liggende på sør- og vestsiden av Osloveien.

Åpent møte
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet. Møtet vil finne sted på Folkvang samfunnshus tirsdag 10. juni 2014 kl. 18:00.

Innspill til planarbeidet
Statens vegvesen ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet.
Eventuelle innspill merkes ”2014058025” og sendes Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer innen 20. juni 2014.

Oppmåling og undersøkelser
Det vil bli utført oppmålinger innenfor planområdet, samt foretatt grunnundersøkelser og kulturminneundersøkelser.
Berørte grunneiere vil bli informert om dette per brev og kontaktet før undersøkelsene kan gjennomføres. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region øst:
Vibeke Malvik, epost: Vibeke.malvik@vegvesen.no,  tlf.: 90 85 35 76

Kontaktperson i Frogn kommune:
Jochen Caesar, epost: Jochen.Caesar@frogn.kommune.no  , tlf.: 64 90 60 00