Innspill
Dersom du har innspill eller merknader til planforslaget sendes disse skriftlig til henholdsvis Frogn kommune og Hurum kommune innen 20. august 2014:

Frogn kommune : E-post til: postmottak@frogn.kommune.no  eller pr. post til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. 
Hurum kommune : E-post til: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no eller pr. post til Hurum kommune, Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre.

Åpne møter
I Frogn kommune arrangeres det åpent møte på Frogn videregående skole, tirsdag 17. juni kl. 18.00.
I Hurum kommune arrangeres det åpnet møte på Kommunehuset i Hurum, onsdag 18. juni kl. 18.00.

Planen ligger tilgjengelig på  Frogn kommunes nettside og Hurum kommunes nett side.