7 av plassene er tilrettelagt med ladestasjon for elbil, og 5 plasser forbeholdt bevegelseshemmede.

Bakgrunn for prosjektet  

På Måna er det behov for å styrke holdeplassene i tilknytningene til Frogn videregående skole. Samtidig er det behov for en innfartsparkering i Måna-området for å redusere gateparkeringen i Heer-området, og bruken av Frogn videregående skoles parkeringsplass til innfartsparkering.

Plassering

Lokaliseringen ved Frogn VGS er meget god med tanke på reisende som skal til/fra Oslo med buss, eller Drøbak. Det er også god adkomst via rundkjøring, og prosjektet krever ingen større inngrep i terrenget.

Framdrift

Sprengning og bortkjøring av masser er påbegynt, og skal være ferdig i slutten av oktober 2016. P-plassen vil være ferdig opparbeidet med kantstein, asfalt, vegmerking og skilt i løpet av desember 2016. Da er også ny busslomme i retning Drøbak på fv. 152 ferdig.

Plassen kan tas i bruk fra januar 2017. Ferdigstillelse med grønt og slitelag våren 2017. 

·