Prosjektet skal også utrede om en bru for rv. 23 over Oslofjorden kan være en bedre løsning enn nytt tunnelløp. Regjeringen vedtar konseptvalg og legger rammer for videre planlegging. Utredningen foregår i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket. Rapporten ble offentliggjort 19. november 2014.