Prosjektet utredet også om en bru for rv. 23 over Oslofjorden kunne være en bedre løsning enn nytt tunnelløp. Regjeringen har vedtatt konseptvalg og lagt rammer for videre planlegging. Utredningen foregikk i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket. Rapporten ble offentliggjort 19. november 2014.