Dette er for tiden det største Oslopakke 3-prosjektet i Akershus. Det er brukt 600 millioner kroner fra bompengene av en total kostnad på 1400 millioner kroner (2009-pengeverdi).

Strekningen er 5 km firefelts veg hvorav halvparten går i to tunneler. Neste utbyggingsetappe Sandvika – Wøyen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP).  Byggingen kan starte i perioden 2010-2013.

For mer informasjon
Knut Gløersen, prosjektleder i Statens vegvesen, tlf. 911 96 730
Elin Lied, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, tlf. 971 89 805