I de vedlagte pdf-filene (vedlegg nederst på siden) ser du hvor passeringspunktene kommer.

Oslopakke 3
Den nye bomringen er et resultat av vedtakene om Oslopakke3, der inntektene fra bompenger skal gå til veibygging, samt investeringer og drift av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus i de neste 20 årene. Som kjent er utbyggingen av ”vestkorridoren” det mest omfattende veiprosjektet i ”pakken”. Stortinget ga samtykke til nye takster og ny bomring 13. mars i år.

Automatiske
I Bærumsringen blir det automatiske bomstasjoner, slik det også er i bomringen rundt Oslo. Utstyret som fanger inn passeringene, er montert på stolper over vegbanen og krever derfor ikke ekstra areal.

En ytre bomring
Bilister på vei mot Oslo vil passere bomstasjoner ved Lysaker og som før ved Maritim på Skøyen. Det betales separat for de to passeringene. Prisen i Bærumsringen er det halve av passeringer i Fjellinjen.

Passeringen i Bærumsringen vil koste 12,50 kr. for lett bil og 37,50 kr. for tung bil uten avtale. Gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen gir 20 % rabatt.

Fjellinjen AS opererer begge bomringene. Det er de samme reglene/rabatter som gjelder i de to bomringene, for eksempel timesregelen og taket på maksimalt 60 betalbare passeringer i måneden. Men hver oppmerksom på at dette gjelder innen den enkelte bomring. For eksempel gir passering av Bærumringen og Osloringen innen en time ingen rabatt.

Kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale i andre selskap får 10 % rabatt. Maxi-taxier får passere som liten bil (inntil 3500 kg).

Mer informasjon Fjellinjen AS:
www.fjellinjen.no

Kundetelefon: 815 00 101

Informasjon hos Statens vegvesen:

Sentralbord: 815 22000