Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i reforhandlet avtale for Oslopakke 3 fra 5. juni 2016 med tilleggsavtale av 13. juni 2017, Stortingsmelding nr. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029, og handlingsprogrammene til Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for 2018–2029.