Handlingsprogrammet ble vedtatt av Akershus fylkesting 17. juni og Oslo bystyre 19. juni.

Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 rulleres årlig, og blir en del av Akershus og Oslos innspill til statsbudsjettet for 2020.

Les mer her: Forslag til handlingsprogram er klart

Last ned: Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 i perioden 2020-2023