Grunnlag for forhandlinger

Oslopakke 3-sekretariatet la tirsdag 13. mars fram for politisk referansegruppe (Oslo og Akershus) analyser og beregninger som skal danne grunnlag for politiske forhandlinger om en revidert Oslopakke 3.
– Forhandlingene pågår nå og ventes å være ferdig i løpet av mai måned, sier sekretariatsleder Terje Rognlien.

Last ned presentasjonen (PDF) fra sekretariatet her 

Kontaktperson i Oslopakke 3-sekretariatet:
Sekretariatsleder Terje Rognlien