De viktigste endringene er disse:

  • Ny pris: Prisen for å passere bomringen blir 25 kr. For lett bil og 75 kr. for tung bil. (se pristabell nedenfor).
  • Rabatt: Gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen gir 20 prosent rabatt på alle passeringer.
  • Passeringstak: For kunder med gyldig AutoPASS-avtale er det et tak på 60 betalinger pr måned. Fra 61. gang er passeringene gratis resten av måneden.
  • Timesregel: Kunder med gyldig AutoPASS-avtale som passerer bommen flere ganger i løpet av én time med samme bil, belastes bare for én passering. 
  • Nytt verdikort: Klippekort, halvårskort og årskort avvikles. I stedet innføres et forskuddsbetalt verdikort på 500 kroner for lett bil og 1500 kroner for tung bil.
  • Restverdien på klippekort, halvårskort og årskort overføres automatisk til Autopass-kundenes nye verdikort.
  • Felles avtale. To biler, som må ha hver sin brikke, kan knyttes til en og samme AutoPASS-avtale. Passeringene belastes samme verdikort.

Pristabell for kunder med og uten gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen

 

Pris med avtale

Pris uten avtale

Passering i Bærumsringen med avtale

Passering i Bærumsringen uten avtale

Kjøretøy t.o.m. 3500 kg

20 kr

25 kr

10 kr

12,50 kr

Kjøretøy f.o.m 3501 kg

60 kr

75 kr

30 kr

37, 50 kr

 

Fritaksberettigede
Ordningen med fritak i bomringen for buss i rute, utrykningskjøretøy, elbiler og forflytningshemmede videreføres .   

Ny avtale
Formelt innebærer de politiske vedtakene at AutoPASS-avtalen endres. Dette er det adgang til når endringene følger av politiske vedtak. (AutoPASS-avtalens punkt 8.2).

Den enkelte bilieier med AutoPASS-avtale trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med ny avtale.  

Bileiere som ønsker å tegne AutoPASS-avtale tar kontakt med Fjellinen AS på telefon 815 00 101.  

Ny ring i vest
De politiske vedtakene om Oslopakke 3 innebærer også at det settes opp en ny bomring grensen mellom Bærum og Oslo. Dette vil skje i løpet av høsten. Det vil koste 12,50 kr. for lett bil og 37,50 kr. for tung bil å  passere “Bærumringen”. Gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen gir også her 20 % rabatt. Timesregelen og taket på 60 passeringer gjelder for hver enkelt av de to bomringene.