Handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet i Oslo og Akershus. Den økonomiske rammen i fireårsperioden er beregnet til 11,2 milliarder kroner før låneopptak. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene.

Flere store prosjekt er under utbygging med midler fra Oslopakke 3. Styringsgruppen legger til grunn at man i tillegg vil starte opp Kolsåsbanen (Bekkestua – Kolsås), E18 Vestkorridoren, E16 Sandvika – Wøyen og rv. 22 Fetveien. Det settes også av midler til å planlegge ny tunnel på Manglerud og ny bussterminal i Oslo.

42 prosent av midlene i perioden vil bli brukt til å styrke kollektivtrafikken (utenom jernbane).