43 prosent av de spurte sier i årets undersøkelse at innføringen av bomringene i Oslo og Bærum var et positivt tiltak, mens 57 prosent synes det var negativt, ifølge undersøkelsen som Synovate har utført for samferdselsetater og myndigheter i Oslo og Akershus.

Et flertall av de spurte blir positive til innkreving av bompenger når de informeres om hva pengene går til, og tre av fire aksepterer videre innkreving under visse forutsetninger.

Aksepterer videre innkreving
Tre av fire spurte aksepterer videre bompengeinnkreving under visse forutsetninger, for eksempel at pengene går til vegbygging og bedre kollektivtrafikk, samt at prosjektene bidrar til å redusere miljøproblemene. 24 prosent sier nei til videre innkreving av bompenger uansett forutsetninger. Gruppen av bombastiske motstandere har blitt halvert på 2000-tallet.

Regionvegsjef Sidsel Sandelien sier:

- Jeg leser av undersøkelsen at folk aksepterer bompenger når de ser at de får noe igjen for dem.  Mange vegprosjekter og forbedringer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus ville ikke vært gjennomført uten bompengene, sier hun.