Sekretariatet legger torsdag frem to fagrapporter: “ Grunnlag for langsiktige prioriteringer (GLP) Oslopakke 3” og “Finansielt grunnlag Oslopakke 3”, som skal gi politikerne et oppdatert og faglig grunnlag for den videre politiske behandlingen av pakken.

Pressebrief
I forbindelse med overlevering av rapportene inviterer Oslopakke 3-sekretariatet til en pressebrief hvor hovedinnholdet i rapportene vil bli presentert. Det vil umiddelbart etter presentasjonen være mulig å stille spørsmål knyttet til rapporten, og veien videre.

Tid: 22. desember kl. 15.0016.00
Sted: Akershus Fylkeskommune, Schweigaardsgate 4, Galleri Oslo (fylkestingssalen)