Pressemøte
På pressemøtet vil fylkesordfører for Akershus Nils Aage Jegstad (H), byråd for miljø og samferdsel i Oslo Ola Elvestuen (V) og vegdirektør Terje Moe Gustavsen redegjøre for avtalen og Handlingsprogrammet 2013-16. Det vil umiddelbart etter presentasjonen bli mulighet for å stille spørsmål knyttet til det som blir lagt fram, og om veien videre.

Tid: 24. mai. kl. 15.15 -17.00
Sted: Akershus Fylkeskommune, Schweigaardsgate 4, Galleri Oslo (fylkestingssalen).