Sekretariatet skal være motoren i Oslopakke-samarbeidet mellom stat, kommune og etater i Oslo og Akershus. Sekretaritslederen skal ansettes av og rapportere til styringsgruppen for Oslopakke 3. Den består av vegdirektøren, jernbanedirektøren, byråden for samferdsel i Oslo og fylkesordføreren i Akershus.

Sekretariatet skal ligge hos Statens vegvesen region øst. En del av medlemmene i sekretariaet vil formelt være ansatt i sine respektive statlige og kommunale organisasjoner. Annonsen ligger i pdf i høyre felt.