Prishoppet for enkeltpasseringer med kjøretøy t.o.m. 3500 kg er fra 20 til 25 kroner uten avtale/brikke.

For alle med avtale/brikke øker betalinger fra dagens snittpris på 14 kroner (snitt for brukere med månedskort/klippekort) til 20 kroner.

De som kjører aller mest - for eksempel budbiler og drosjer - skjermes av et tak på 60 betalbare passeringer i måneden og en regel om at det bare betales for én passering pr time.

Tunge kjøretøy (f.o.m. 3501 kg) betaler tre ganger taksten.

Det vil være lønnsomt å ha AutoPASS-avtale. Kunder i Fjellinjen får 20 prosent flat rabatt på prisene.

En ny regel sørger for at kunder i andre bomselskap enn Fjellinjen får 10 prosent rabatt ved passeringen av bomringen i Oslo.