Dette gjør vi fordi vi trenger politiske vedtak for å harmonisere takstene for Osloringen, Indre ring og bygrensen.

Trinn 3 betyr en justering av takstene i bomringene, der det blir en takstøkning for elektriske personbiler og 0 kroner i takst for lette elektriske varebiler.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­