·       E16 Sandvika – Wøyen

·       Lysaker Kollektivterminal

·       E18 Vestkorridoren Lysaker – Ramstadsletta

·       E18 Vestkorridoren Ramstadsletta – Slependen

·       E18 Vestkorridoren Slependen – Drengsrud

·       E6 Oslo øst (Manglerudprosjektet)

·       Rv 4 Kjul – Rotnes

·       Utvikling av riksvegnettet i Groruddalen

·       Lokale vegtiltak Akershus

·       Lokale vegtiltak Oslo – sykkelprosjekter

·       Lokale vegtiltak Oslo – strekningsvise tiltak

·       Lokale vegtiltak Oslo – Røatunnelen

·       Samlet plan trikk

·       Oslo T-bane

·       Nytt signalsystem (CBTC) for T-banen

·       Fornebubanen

·       Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

·       Bane/kollektivløsning Nedre Romerike

·       Drift- og småinvesteringer Akershus

·       Drift- og småinvesteringer kollektivtrafikk Oslo

·       Follobanen

·       Alnabru godsterminal

·       Ny rutemodell for Oslo og Østlandet

·       Oslo S

·       Ny jernbanetunnel gjennom Oslo