Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen Region vest kunngjør herved at "Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet" legges ut til offentlig høring 30. juni 2011.

Rapport med vedlegg er tilgjengelig nederst på denne siden.

Høringsfrist er 1. november 2011.

Høringsuttalelser sendes til:

Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger
eller per e-post til

Merk høringsuttalelser (både brev og e-post) med "KVU Bergensområdet"

Aktuelt for fylke(r): Vestland