Les mer om hva som skjer når Statens vegvesen erverver grunn

Dersom du har spørsmål om grunnerverv i bypakkeprosjektene våre, kan du ta kontakt med seksjonsleder  på erverv og eiendomsforvaltning, tlf. 22 07 30 00.