Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Nå blir det faste felt mellom Bodøelv og Grønnåsen, og bare ett felt i hver retning mellom Grønnåsen og Hunstadmoen.

- Formålet med å gjøre dette grepet nå er å redusere driftskostnader på eksisterende vei. Vi trenger ikke lenger dagens løsning siden trafikken er betydelig redusert, sier prosjektleder i Bypakke Bodø, Arild Hegreberg. 

Kjørefeltsignalene endres, slik at det på strekningen Bodøelv–Grønnåsen blir fast to felt østover (ut fra byen) og ett felt vestover (inn mot byen). Mellom Grønnåsen og Hunstadmoen blir det kun ett felt i hver retning. 

Før vinteren skal gammel merking freses bort der det er nødvendig, og nye kjørefelt og kjøremønster skal merkes opp. Etter hvert skal lysgalgene og søylene fjernes.

 - Følg skiltingen og vær oppmerksom på arbeider på og ved vegen. 

Planlegger videre

Som en del av fase 2 skal det senere også legges bedre til rette for sykkel, gange og kollektiv på strekningen. Forberedelsen til dette startet i fjor høst med varsel om planoppstart for strekningen Hunstadmoen–Bodøelv. Forslag til reguleringsplan skal etter planen legges ut til offentlig høring i løpet av høsten.
 
- Da vil vi også invitere til åpent informasjonsmøte, sier Hegreberg.

Nå blir det endringer på "trefelten" i Bodø. Foto: Irene R. Skaue
Aktuelt for fylke(r): Nordland