Beregn mer tid på trefeltsvegen ved Hunstadmoen i neste uke. Myke trafikanter bes følge skiltingen.

- Nå skal den midlertidige gangbrua ved rundkjøringen på Hunstadmoen demonteres. Det innebærer at de som kjører må legge inn ekstra tid til å passere, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø.

Arbeidene starter mandag 6. mai og vil pågå gjennom uka. Det vil bli innsnevringer og manuell dirigering. Trefeltsvegen ved Hunstadmoen kan bli stengt inntil 15 minutter av gangen. Det vil også bli behov for å arbeide én natt.

- Vurdér gjerne om Bodøtunnelen kan være en aktuell omkjøring.

Gangbrua er planlagt stengt fra mandag morgen. De som sykler og går bes følge skiltingen.

Etter at brua er tatt ned blir det fortsatt en midlertidig trasé for myke trafikanter, mens den endelige gang- og sykkelvegløsningen bygges ferdig.

Sjekk ruteopplysningene for busstrafikk

Les mer om arbeider som pågår på Hunstadmoen

 

 

 

Nå skal den midlertidige gangbrua tas ned. Foto: Torbjørn Braset, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland