Advansia AS, Samfunns- og næringslivforskning AS og Det Norske Veritas AS har gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredning for rv. 80 Løding-Bodø sentrum.

Kvalitetssikringen (KS1) er gjort på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. I rapporten har kvalitetssikringsgruppen besvart følgende tre spørsmål:

  • Er kvaliteten på mottatt dokumentasjon tilstrekkelig?
  • Er anbefalingen om konseptvalg riktig?
  • Hva er viktig å ivareta i forbindelse med videre utredning av prosjektet?

Les rapporten

Samferdselsdepartementet går nå gjennom alle dokumenter og lager en innstilling til vedtak i regjeringen. Endelig beslutning tas i regjeringen.

Aktuelt for fylke(r): Nordland